Cibuliari so zlatými rukami

pôvodné umiestnenie: LETOPISY MIEST A OBCÍ (2001) Dolovanie zlata a striebra v pukanských rudných žilách dokončili po Keltoch nemeckí …
Zobraziť viac

Pukanská keramika

pôvodné umiestnenie: Katarína Rényiová – Pukanská keramika; web obce Pukanec Tradícia ľudovej hrnčiarskej výroby sa na Slovensku …
Zobraziť viac

Marginálie k encyklopédii ľud.kult. Slovenska

V práci E.Plickovej možno nájsť jej odborné poznámky o.i. aj k jednotlivým heslám týkajúcich sa keramiky (hrnčiarstva), i konkrétne Pukanca. Od …
Zobraziť viac

Hrnčiarstvo - jedno z najstarších remesiel

pôvodné umiestnenie: Turzová, M.: Hrnčiarstvo – jedno z najstarších remesiel; Pamiatky a múzeá, 3/1998 Ak v starších obdobiach našich…
Zobraziť viac

HRNČIARSTVO

in: Mezeiová, A.: Náčrt hospodárskych dejín Pukanca (so zameraním na remeslá a hrnčiarsku výrobu). Práca ŠVOČ, Bratislava : FiF UK, 1989 V …
Zobraziť viac